Услуги

Допълнителни услуги които предлагаме - Управление на недвижим имот ​

ДИАНА ХОУМС ЕООД предоставя за своите клиенти услугата ,,Управление на недвижим имот“.
Тази услуга е насочена към собственици на инвестиционни имоти. Често отдаването под наем на имота отнема много от времето Ви, като е съпроводено и с ангажименти от Ваша страна по време на срока на договора.

Възлагането за управление на недвижим имот се извършва с договор между собственика на имота и ДИАНА ХОУМС

Нашата услуга включва следните дейности:

• Посредничество при сключване, актуализиране и прекратяване на договори за наем;

• Организиране и извършване на текущи ремонтни дейности и поддръжка на имота;

• Координиране на дейности, свързани с проекти за вътрешно преустройство, интериорен дизайн или обзавеждане на имота;

• Ежемесечно посещение на имота и контрол на състоянието му.

• Контролиране на изпълнението на всички клаузи по договора, в това число заплащане в срок на месечния наем и консумативите.

• Регистриране на имота в Данъчната служба

• Откриване на партиди за ток, вода и централно отопление, без които е невъзможно ползването на имота

• Съдействие за застраховането на имота

• Съдействие за закупуването и монтажа на климатични инсталации

При интерес, моля свържете се с нас!